USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Serhat Özeren

YAZARLAR

1.04.2024 11:03:00

İNŞAATLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevreyle ve insanla ilişkisini sağlıklı bir şekilde sürdüren, yere ve yöreye özgü tasarımlar, 80'li yılların başından beri sürdürülebilir mimarlığın en önemli bileşenlerinden biri oldu ve günümüze dek çok sayıda sürdürülebilir yapı tasarımı yapıldı. Kavram olarak sürdürülebilirlik; yaşam kalitesini düşürmeden, düşünce tarzında ve günlük eylemlerde kaynakları ve doğal döngüleri tüketmeyen pozitif değişiklikler öneriyor. Değişikliğin özü ise tüketim toplumu olmaktan sıyrılıp, evrensel açıdan dayanışma içinde olan, çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar ve ekonomik çözümler hedeflemeye dayanıyor.

ÇEVRESEL, EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULMALI

İnşaat sektörü çok büyük bir pazarı elinde bulunduruyor. Birçok sektör, inşaatların yapım sürecinden bitim sürecine kadar bu sektörden faydalanıyor. Bu süreç içerisinde var olan yenilenmez kaynaklar kullanılarak tükeniyor, yaşadığımız çevre kirleniyor ve atıklar oluşuyor. Bunun için yaşanılan alanların sürdürülebilir biçimde inşa edilmesi gerekiyor. Bir projenin tam manasıyla sürdürülebilir olabilmesi için planlama, yapım ve yıkım aşamalarında düşük maliyetli, çevresel bilince sahip olarak ekonomik, sosyal ve çevresel konularla tamamen uyumlu olması gerekiyor. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik, çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri dengeli bir şekilde ele alarak mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılanma ve uygulama anlamına geliyor. Bu bakış açısı doğrultusunda çevresel kaynakları korumak, enerji verimliliğini artırmak, atık ve kirliliği azaltmak, sağlıklı iç mekanlar oluşturmak, ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sağlamak ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

"İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik, çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri dengeli bir şekilde ele alarak mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılanma ve uygulama anlamına geliyor"

KALICI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NASIL SAĞLANIR?

İnşaat sektöründe kalıcı bir sürdürülebilirlik inşa edebilmek için 7 farklı stratejiye yatırım yapmak büyük önem taşıyor. Bu stratejilerin uygulanması çevresel, ekonomik ve sosyal faydaların artırılmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasına katkı sağlayacak.

Yeşil binalar: Yeşil binalar; enerji verimliliği, su tasarrufu, doğal ışık kullanımı gibi faktörleri dikkate alarak tasarlanıp ve inşa ediliyor. Bu binalar, çevreye daha az zarar vererek işletme maliyetlerini azaltıyor.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı: İnşaat malzemelerinin üretimi genellikle doğal kaynak tüketimine ve çevresel etkilere yol açıyor. Bu nedenle, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, kaynak tüketimini ve atık miktarını azaltabilir.

Enerji verimliliği: İnşaat sektöründe enerji verimli teknolojilerin kullanılması, hem yapının işletme maliyetlerini hem de çevreye olan etkisini azaltıyor.

Atık yönetimi: İnşaat sürecinde ortaya çıkan atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi, çevreye zararlı etkilerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Su tasarrufu: İnşaat sürecinde ve yapının işletiminde su tasarrufu sağlayan uygulamaların kullanılması, su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor. Su verimli armatürlerin, yağmur suyu toplama sistemlerinin ve gri su geri dönüşümünün kullanımı gibi örnekler yaygınlaşıyor.

Çevresel değerlendirmeler: İnşaat projeleri öncesinde çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve azaltılması için çevresel etki değerlendirmesi yapılması büyük önem taşıyor.

Toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik: İnşaat projelerinin toplumsal ve ekonomik etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Projenin yerel topluma katkı sağlaması, istihdam oluşturması ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi de planlanmalı.

DİĞER YAZILARI