USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Abdulkadir Karagöz

YAZARLAR

1.11.2020 00:00:00

Sağlıkta İK yönetimi, dijital dönüşümle birlikte gelişecek

Yapay zeka ile büyük verinin önem kazandığı ve giderek hayatımızın her alanında yer aldığı bu dönemde, dijital teknolojiler sağlık sektöründe de önemli rol oynamaya başlamıştır.

Sağlık sektörü; çalışma koşulları, iş yoğunluğu, kalite beklentileri, insan hayatı ile ilgili yetkinlik beklentilerinin yüksek olması ve içinde bulunduğumuz salgın dönemi gibi durumlardan dolayı çok büyük güçlükleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu da sağlık kuruluşlarının ve yönetimlerinin insan kaynakları yönetimi konusunda çok hassas ve etkin bir süreç yürütmesi zorunluluğunu artırıyor. Devletlerin ortaya koymuş oldukları sağlık vizyonuna ek olarak özel sektörün de bu anlamda üzerine düşen önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Normal dönemlerde bile uzun nöbetler, yoğun hastane muayeneleri, sabırsız ve yüksek beklentili hastalar ve hasta yakınları, hastane içindeki personeller arasındaki hiyerarşik uygulamalar çalışanların yıpranmasına ve verimliliklerinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca süreçlerin çok hızlı ilerlemesi ve sirkülasyonun çok yüksek olması da mevcut durumda sağlık kuruluşlarında yer alan insan kaynakları birimlerinin tüm mesaisini, neredeyse işe alım süreçlerine ayırmasına neden olmaktadır.  

İK BİRİMLERİNİN SORUMLULUKLARI

Oysaki; insan hayatının söz konusu olduğu bu sektörde, eğitim süreçlerinden başlamak üzere işe alım süreçlerinden personellerin geliştirilmesi ve performanslarının ölçülmesine, çalışan bağlılığının üst seviyeye çıkarılmasından süreçlerin dijitalleşmesine kadar insan kaynakları birimlerinin geliştirmesi ve yönetmesi gereken çok önemli aşamalar bulunmaktadır. Şu anda ülkemizde kurumsallaşma evresini tamamlamış birkaç büyük sağlık kuruluşu dışında maalesef bu kaliteye ulaşılamamıştır. 

Bünyesinde insan kaynakları uygulamalarını başarıyla yürütmeyi başaran kuruluşlar özellikle mesleki uzmanlıklara uygun olarak işe alım süreçlerini yürütmektedirler. İşe alım sürecinin tamamlanmasının ardından oryantasyon programları ile hem kurumsal entegrasyon sağlanmakta hem de gelişim programları ile mesleki yeterlilikleri üst seviyeye çıkarılmaktadır. Ayrıca performans yönetimi uygulamaları ile hem hasta memnuniyeti hem de kurumsal başarı seviyesi artırılmaktadır. 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME DAMGASINI VURACAK GELİŞMELER

Yapay zeka ile büyük verinin önem kazandığı ve giderek hayatımızın her alanında yer aldığı bu dönemde, dijital teknolojiler sağlık sektöründe de önemli rol oynamaya başlamıştır. Böylece sağlık çalışanlarının hasta tedavilerinde yanlış tedavi ve yanlış ilaç kararlarından ciddi azalmalar sağlanabilmektedir. Ayrıca hastalıklarla ilgili istatistikler ışığında salgın ve hastalıklarla ilgili yoğunluk öngörülerine uygun olarak personel planlamaları daha verimli şekilde yapılabilmektedir. Bunun yanında çalışanların da kendi uzman oldukları konulara yoğunlaşabilmeleri ve daha verimli olmaları sağlanabilecektir. Böylece hem kuruluşlar doğru insan kaynağı planlaması ile hem maliyetlerinde maksimum faydayı sağlayabilecekler hem de doğru planlamalardan dolayı hasta memnuniyeti daha yukarı çıkarılabilecektir. 

Önümüzdeki dönemlerde dijital sağlık asistanları, chatbotlar ve VR teknolojilerinin yaygınlaşması ile hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ve pratik ulaşmasının yanında sağlık sektörü çalışanlarının da ek yoğunluklarının azalması ile birlikte mesleki uzmanlıklarında derinleşmelerinin yolu açılacaktır. 

Ayrıca bu teknolojilerin gelişmesi tıp eğitimi alan kişilerin daha başarılı bir eğitim süreci geçirmesinden dolayı meslek aşamalarında daha faydalı olmalarını sağlayacaktır. 

DİĞER YAZILARI