USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Abdulkadir Karagöz

YAZARLAR

1.07.2020 17:23:00

Karar mekanizmalarının yol haritası: Algoritmalar

İşe alım süreçlerinde kullandığımız yapay zeka uygulamaları, online değerlendirme sistemleri ve dijital analiz stratejilerinin temelinde oluşturduğumuz algoritmalar var.

Tarihin ilk dönemlerinde insanların birbirleriyle olan iletişimini, bir işi nasıl yaptıklarını anlamak için, o dönemde yaşadıkları yerlere, bıraktıkları izlere bakarak anlamaya ve çözümlemeye çalışırız. Göbeklitepe’de gördüklerimiz, Stonehenge’de, Mısır piramitlerinde yapılan şekillerin her biri, bir olayın tasviri, bir işin yapılış şeklini bize anlatıyor. Her birinde bir akış oluşturulmuş ve bir sonraki adım tasvir edilmiş. Her bir çizim, şekil, aynı dönemde birlikte yaşayan veya kendisinden sonra gelecek olan kişilere bir mesaj vermek, bir problemin çözüm yöntemini anlatmak için kullanıldı. Bugün ise bizlere bir sistemin işleyiş şeklini anlatıyor.  Bununla sınırlı kalmayıp matematik ve yazılım biliminin temelinde yer alan konulardan biri olan algoritmaların en ilkel halini bizlere sunuyor. 

MUTLAK BAŞARININ FORMÜLÜ

Sosyal hayatımızda ve iş hayatımızda bir problemle karşılaştığımız zaman, daha önce benzer bir problemle karşılaşanların izlediği çözüm yöntemlerine bakıyor, karşılaştırıyor ve sorunu çözmek için çeşitli senaryolar geliştiriyoruz. Sağlıklı bir sonuca ulaşmak için bağımlı ve bağımsız değişkenler, sabit koşullar ve mevcut durum hareket planımızın belirleyici köşe taşlarını oluşturuyor ve çözüm adımlarını bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Tıpkı tarihin ilk dönemlerinde gördüğümüz çizimlerde olduğu gibi… Bir projenin amaçlar ve hedefler açısından doğru sonuçlar verebilmesi, onu kurgularken ortaya koyduğumuz süreçler, bu süreçlerin çözüme etkisi ve ölçümleme kriterlerimizden oluşur. Bu çalışmayı yaparken belirsizlikler sonuç üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir ancak iyi bir planlama bu belirsizlikleri tolere edebilecek düzeye getirir ve imkansız dediğimiz birçok aşamayı sorunsuz bir şekilde aşarız. Dave Trott “Çözümsüz görünen bir problemin gerçek kaynağını bularak onu çözümü olan bir probleme çevirmeliyiz” der. 

ALGORİTMALARIN SUNDUĞU KOLAYLIKLAR

El-Harezmi’nin temelini attığı, matematik, yazılım konuları başta olmak üzere birçok alanda kullandığımız algoritmalar, bize bu alanda eşsiz kolaylıklar sunuyor. Bugün bir planlama yaparken veya süreç oluştururken bir algoritma oluşturuyor ve bu aşamaları takip ediyoruz. Algoritmalar, kullandığımız bilgisayar programlarının temelini oluşturuyor, çözümsüz dediğimiz birçok problemi bir akış içerisine yerleştirerek çözüm üretiyoruz. Kara düzen hesaplama yöntemleriyle aşamayacağımız büyüklükteki verileri anlaşılabilir hale getirmemize ve veri yığınından bilgi üretmemize destek oluyor. Nitekim işe alım süreçlerinde kullandığımız yapay zeka uygulamaları, online değerlendirme sistemleri ve dijital analiz stratejilerinin temelinde oluşturduğumuz algoritmalar yer alıyor. İnsan kaynakları alanında yürütülen çalışmalarda personelin eğitim ihtiyacı, aday geliştirme süreci, bordro-özlük işleri, stratejik planlama aşamalarının her birisinde ölçümleyemeyeceğimiz kadar çok veriyle karşılaşıyoruz. Bu verileri oluşturduğumuz algoritmalarla çalışan dijital uygulamalarla anlamlı hale getiriyor, buradan yola çıkarak stratejik kararlar vermek için kullanıyoruz. İnsan kaynakları alanında çalışan yöneticiler böylelikle değerlendirme süreçlerinde sezgisel sonuçlara göre değil, objektif ve veriye dayalı sonuçlar üzerinden karar veriyor. Değerlendirmenin özünü adayın veya çalışanın oluşturduğu veriler üzerinden yapıyoruz böylelikle iş süreçlerimizde zaman tasarruf sağlıyoruz, proje hedeflerimize daha sağlıklı bir şekilde ulaşıyoruz.

DİĞER YAZILARI