TEKNOLOJİ
19 Mayıs 2021 17:29

“Satın almada stratejik ortaklıklar dönüşümün parçası”

Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak “Bugün Zer, 20 bini aşkın tedarikçisi ve 500'ün üzerinde müşterisi ile ülkemizin en büyük satın alma şirketi ve Türkiye'de benzer iş modeline sahip başka bir şirket örneği bulunmuyor” dedi.

“Satın almada stratejik ortaklıklar dönüşümün parçası”

Sağladığınız hizmetlerden, 2021 ve sonrası hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Zer, 2003 yılında Koç Topluluğu Şirketleri'nin endirekt malzeme alımlarının merkezileştirilmesi amacıyla faaliyete geçti. Kuruluş temelinde verimlilik, etkin maliyet yönetimi ve etkin kaynak kullanımı sağlama gibi bugün de şirketlerin ajandasında stratejik öneme sahip olan hedefler yer alan Zer; yıllar içinde yarattığı yenilikçi modelle, topluluk dışından müşterilerine de uzmanlık sunarak satın alma sektörüne yön verir hale geldi. Ana iş kolları; lojistik, malzeme, hizmetler ve medya olan 130'a yakın kategoride sunduğu stratejik satın alma uzmanlığı, tedarik zinciri yönetimi çözümleri ve teknolojik platformlarıyla şirketlere satın alırken de kazanma imkanı sunan bir yapı. 18 yıldır geliştirdiğimiz satın alma uzmanlığı ve her ölçekten, her şirketin talebine uygun, kısa zamanda entegrasyon sağlanabilecek dijital çözümlerle, sunduğumuz avantajlı hizmetten daha çok şirketin faydalanmasını amaçlıyoruz. Uzun vadede gelirlerimizin yüzde 50'sini Koç Topluluğu Şirketleri dışında hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızdan sağlamayı hedefliyoruz.

"KRİTİK UNSUR; ESNEKLİK"

* Tedarik zincirinde dijital çözümlere adaptasyon ve geçiş süreci hangi adımlar doğrultusunda şekillenmeli?

Sadece dijital dönüşüm süreçlerini değil, tedarik zincirinin tüm yapılanmasını ve geleceğini uzun soluklu planlarla şekillendirmeye ihtiyaç var. Kritik unsur ise esneklik. Uzun soluklu, birçok senaryoyu barındıran planların yapılması; planların süreç içinde revizyona uygun olması, şirketlerin bu esnekliği ve proaktifliği sergileyebilecek beceri ve uzmanlıkla donatılmış insan kaynağına sahip olması gerekiyor. Sadece satın alma ekiplerinden oluşan proje ekipleri yerine şirket içinde farklı fonksiyonlardan kişilerin dahil olduğu çevik ekiplerin oluşturulması, çok boyutlu düşünebilmeyi tetikleyecek bir ortamın oluşturulmasının ilk adımı. Süreci analiz ederken direkt ve hacimli alımlara değil, küçük ama sıklıkla yapılan satın almaların da değerlendirilmesi ve farklı lojistik metotların plan dahilinde olması önem taşıyor. Sadece dar çemberin etrafındaki stratejik tedarikçilerle değil, tüm tedarikçilerle standart bilgi akışını sağlayan bir yapı inşa edilmeli. Geçiş ve adaptasyon dönemlerinde zorlukların aşılması için teknolojik gelişmelere hızla adapte olabilen, talebe uygun, özel çözümler sunabilecek güvenilir yapılar ile kurulan stratejik ortaklıklar, önemli bir fark yaratacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR