ŞİRKETLER
24 Eylül 2021 15:33

“Stratejimizin temelini sürdürülebilirlik oluşturuyor”

Finansal, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincini içeren ‘Novo Nordisk Tarzı'nı, bütün iş süreçlerine ve her çalışanının iş yapış şekline tümüyle yansıtmış olan Novo Nordisk, tüm dünyada insan sağlığı ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara imza atıyor

“Stratejimizin temelini sürdürülebilirlik oluşturuyor”

Yaklaşık 100 yıldır kendini diyabet tedavisi ile toplumsal sağlığa adamış ve dünyanın en büyük vakfı tarafından yönetilen bir sağlık şirketi olan Novo Nordisk, bu sorumluluğunu iş yapışına ve kültürüne yansıtan asırlık bir şirket. Novo Nordisk Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Kutay Kavukçu da çevik iş modellerini hayata geçirerek, çalışanları için pozisyonlardan bağımsız 'beraber çalışmayı' önceliklendirdiklerini dile getirirken, Platin'in sorularını şöyle yanıtlıyor:

*Novo Nordisk ve şirket kültürünüzden biraz bahseder misiniz?

'Novo Nordisk Tarzı' adını verdiğimiz değerler bütünü; finansal, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincini içeriyor ve bütün iş süreçlerimize, her çalışanımızın iş yapış şekline tümüyle yansıması anlamına geliyor. Şirketimiz tüm dünyada insan sağlığı ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalardaki ilerlemeye özel önem veriyor, dolayısıyla bilimsel alandaki inovatif çözümlerimizi sosyal alanlarda da farklı projelerle desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

İtibar Enstitüsü (Reputation Institute) tarafından yayımlanan Küresel İtibar Araştırması'nda kurumsal sosyal sorumluluk alanında 5'inciliğimiz bulunuyor. Türkiye'de 2012 yılından beri dokuz yıl arka arkaya Etika ödülünü kazanmış ve 2020 yılında En İyi İşveren seçilmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

İş etiği, şirketimizin Novo Nordisk Tarzı olarak adlandırdığımız değerlerinden bir tanesi ve "hastaların hayatlarını iyileştirirken güvenilir bir paydaş olmak, sorunlara çözüm bulmak" şeklinde tanımladığımız amacımıza doğrudan hizmet ediyor. Bunun yanında Novo Nordisk, Ağustos 2021'deki hisse değerine göre dünyanın en değerli 40 şirketi arasına girdi.

* Kurum olarak İK stratejilerinizi nasıl belirliyorsunuz?

İş süreçlerimizin tümünde olduğu gibi insan kaynaklarında da stratejimizin temelini sürdürülebilirlik oluşturuyor. Şirkette hepimiz, Novo Nordisk Tarzı'na uygun olarak aksiyon almakla ve iş arkadaşlarımızın Novo Nordisk Tarzı'nı anlamalarını sağlamakla sorumluyuz. İK olarak bu doğrultuda hedeflerimiz; bağlılık sergileyecek yetenekli bireyleri kurumumuza çekmek ve şirketimizde tutmak; bireylerin hayat değiştiren kariyerlere sahip olabilmeleri için gerekli çalışma ortamını yaratmak; çalışanlarımızı, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için desteklemek ve böylece şirket olarak potansiyelimizin ötesine geçmek.

Çalışan bağlılığı, stratejik hedeflerin yakalanması, alanında öncü olunması, doğru ekipler oluşturulup takım ruhunun güçlendirilerek sürekli yüksek performansa ulaşılması için olmazsa olmazımız.

* Covid-19 pandemisiyle birlikte İK süreçlerinde de büyük bir dönüşüm yaşandı. Bu süreç Novo Nordisk'te nasıl yönetildi?

Novo Nordisk olarak 16 Mart 2020'den itibaren tüm ekibimiz ile evden çalışma düzenine geçtik. Seyahatleri ve yüz yüze toplantıları sınırlandırarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için mümkün olan tüm önlemleri aldık. Değişen çalışma şartlarımızın gerektirdiği yüksek hız ve artan veri kullanımı nedeniyle bu dönem için internet paketlerimiz ve ses hatlarımızın limitlerini artırdık. Çalışanlarımızın evde daha ergonomik koşullarda çalışmalarını temin etmek, ofis ekipmanı alabilmeleri için tek seferlik destek ödemesi yaptık. Bu dönemde çalışanlarımıza, yemek çeklerimizi belli bir süre ev ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakit olarak ödedik.

Önceliğimiz bir yandan hayat kurtaran ilaçlarımızın kronik hastalıklarla yaşayan insanlara tedarikini kesintisiz devam ettirirken bir yandan da ekiplerimizin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumaktı. Bu nedenle aramıza fiziksel mesafe koymuş olsak da birliktelik hissini pekiştirmek, bazen ailelerimizin de katılımına açık düzenli buluşmalarla yaşamakta olduğumuz zorluklara mücadeleye odaklanan aktiviteler planladık.

Her sektörün ve her firmanın farklı dinamikleri olduğu muhakkak. Dolayısıyla bundan sonrası için tek bir çalışma formatından bahsedemeyeceğimizi, her firmanın kendi ihtiyaçlarına göre farklı şekilde çalışma düzenleri belirleyeceğini düşünüyorum.

* Novo Nordisk olarak giriş seviyesinden üst düzey yönetici pozisyonlarına kadar ekiplerinizi oluştururken dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir?

Novo Nordisk'te kariyer yolculuğunu, bir işe kabul edilmekten çok daha fazlası olarak tanımlıyoruz çünkü biz, kendisini insanların yaşamlarını iyileştirmeye adamış bir şirketiz. Özellikle ciddi kronik rahatsızlıkları olan insanların yaşamlarına dokunuyor ve hayatlarını dolu dolu yaşayabilmelerini istiyoruz. Bunu yaparken de odağımıza, sürekli inovasyonu ve geleceğe yön veren tedavileri alıyor; kronik rahatsızlıklar konusunda hem çalışanlarımızda hem toplumda hem de hasta yakınlarında farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Dünya üzerinde milyonlarca insan, kronik rahatsızlıkları konusunda Novo Nordisk'e güveniyor. Geleceğe ve insanlar için daha iyi bir yaşama yön verme kararlılığımız doğrultusunda da işe alımlarda, bu heyecanımıza ve adanmışlığımıza ortak olabilecek kişilerle yol almaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarına 'Hayat Değiştiren Kariyerler' sunmayı arzulayan Novo Nordisk'te, ekiplerimizin, bulundukları pozisyonun gereğini yerine getirebilecek yetkinliklere sahip olmaları, gelecekte alacakları görevlere hazırlanmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmek için kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlamak önceliğimiz.

* Çalışanlarınızı diyabete karşı bilinçlendirmek ve onlara daha sağlıklı iş ortamları sunmak için neler yapıyorsunuz?

Dünyanın en büyük vakfı Novo Nordisk Vakfı'nın ana hissedarı olduğu bir sağlık şirketi olarak ana odağımız bütüncül olarak sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek üzerine kurulu. Bunu hem çalışanlarımız hem de toplumumuz için birçok çalışma ile destekliyoruz. Bu prensip çerçevesinde başlatılan ve yıllardır süregelen "Novohealth" uygulaması, çalışanlarımıza sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. Hedefimiz daha uzun, daha sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmeleri için çalışanlarımızın beslenme, spor, stres yönetimi, iş-özel yaşam dengesini sağlayabilecekleri bir çalışma ortamını kurmak ve bu alışkanlıkları özel hayatlarında devam ettirmelerini sağlamak.

Pandemiyle birlikte Novohealth konseptimizin kapsamı da oldukça genişledi. Evden çalışma ortamı hareket etme imkanını kısıtladığı için biz de farklı uygulamalarla çalışanlarımızı sağlıklı olmaya teşvik etmeye çalıştık.

EN ÇOK OKUNANLAR