KAPAK
01 Kasım 2021 12:38

Limanlarımızın ekonomimizdeki ve geleceğimizdeki yeri

Ekonomik büyümede süreklilik sağlamak ve küresel rekabette yer edinmek için uluslararası ticarette merkezi bir konum elde etmek şart... Küresel ticarette denizyolu taşımacılığının payının yüzde 85 düzeylerinde olduğu göz önünde bulundurursak, denizyolu bağlantılarını geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun da bir kez daha altını çizmiş oluruz. 2020 yılında ülkemizdeki denizyolu taşımacılığının ağırlık bazında ihracattaki payı yüzde 82, ithalattaki payı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Konteyner taşımacılığının gelişme göstermesi ile birlikte denizyolu taşımacılığı kombine yük taşımacılığının gelişmesine de katkı sağladı. Konteynerin toplam elleçlenen yük miktarındaki payı, son yıllarda artış göstererek yüzde 25'lere kadar ulaştı. Son yıllarda gemi boyutlarında ve kapasitelerinde de artışlar yaşandı. Gemilerdeki bu kapasite artışları, liman süreçlerinde verimliliğin artırılmasını zorunlu kılıyor ve bazı yeni yatırımları gerektiriyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de konteyner yüklerindeki artış, limanlardaki kapasite genişletme ihtiyaçlarını gündeme getiriyor. Bununla birlikte limanların etkin kullanılması ve üreticilerin taşıma maliyetlerinin azaltılabilmesi için limanlar ile sanayi alanları arasında demiryolu bağlantılarının sağlanmasına ihtiyaç duyuluyor. Kapasite artırımları ve altyapı iyileştirmelerine paralel olarak verimliliğin artırılması ve buna katkıda bulunacak dijital dönüşümün sağlanması da limanlardaki temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiş durumda. Ulaştırmanın her bir alt sektöründe güçlendirilecek altyapı, ulusal ölçekte taşımacılık ağımızı geliştirirken uluslararası taşımacılıkta da önemli bir lojistik merkez haline gelmemizi sağlayacak. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Platin Kasım sayımızı, Türkiye'nin en önemli şirketleri ve denizcilik alanındaki kanaat önderleri ile limanlarımızı ve deniz ticaretimizi incelediğimiz; denizlerimizin ve limanlarımızın önemine vurgu yaptığımız özel bir sayı olarak hazırladık.

Aralık sayımızda buluşmak üzere, keyifli okumalar...