TASARIM
04 Mayıs 2021 18:22

Mobilya sektörü nereden nereye gidiyor?

Küresel ekonominin önemli bir parçası olan mobilya perakendeciliği ve ticareti; dünya çapında çok sayıda insanı istihdam ediyor. Milyarlarca dolar değerinde bir endüstri oluşturuyor. Pazarın küresel piyasa değerinin 2027 yılında 605.7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte Covid-19 salgını etkisiyle yolu her sektör gibi dijitalleşme ile kesişen mobilyanın, bugünü ve yarını...

Mobilya sektörü nereden nereye gidiyor?

Genel olarak tüketici harcamaları tarafından yönlendirilen mobilya pazarı; kuşkusuz Covid-19 sürecinde ithalat ve ihracat noktasında olumsuz etkilendi. Tedarik zincirindeki aksamalar ve küresel ticaretin geçici olarak sekteye uğraması, mobilya hammaddesi için ithalata bağımlılığı yüksek olan ülkeleri negatif yönde etkiledi. Ancak, dünya nüfusunun bir anda kendisini evde bulması ile birlikte hane halkının bütçesinde mobilya harcamalarına ayrılan pay da arttı. Salgın, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 58'ini daha uzun süre evde kalma protokolüne geçmeye zorladı ve bu da müşterileri evde geçirdikleri sürenin artmasıyla birlikte evlerini ve mobilyalarını optimize etmeye motive etti. Pandemi, endüstride otomasyonu ve dijitalleşmeyi iyileştirmenin yanı sıra ithalata olan bağımlılığı azaltmanın önemini de gösterdi. Tüketicinin ise online kanallara yönelimi göze çarpıyor.

ONLINE MOBİLYA PAZARI, 2020-2024 DÖNEMİNDE 84.26 MİLYAR DOLAR BÜYÜYECEK

E-ticaretin ilk günlerinde, çoğunlukla kolayca paketlenebilen ve gönderilebilen ürünleri çevrimiçi olarak satın alan tüketici, artık mobilya alışverişlerinde de online kanallara yöneliyor. Technavio verilerine göre, yüzde 16'lık yıllık bileşik büyüme oranıyla online mobilya pazarı, 2020-2024 döneminde 84.26 milyar dolar büyüyecek. Öte yandan mobilya alanında; Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Hindistan küresel olarak en yüksek gelir payına sahip olacak. Pazarın 2024 yılına kadar yüzde 3,66 yıllık bileşik büyüme oranında büyüyeceği öngörülüyor. Tahmin döneminde mobilya sektörü, 113.61 milyar dolarlık hızlanan bir genişleme içinde olacak.

PAZARDAKİ GELİR, KÜRESEL ALANDA 2021 YILI İÇİN 1.371.983 MİLYON DOLAR

Statista verileri, pazardaki gelirin küresel alanda 2021 yılı için 1.371.983 milyon dolar olduğunu ve pazarın 2025 yılına kadar yıllık yüzde 4,18 oranında büyümesinin beklendiğine işaret ediyor. Global karşılaştırma, yalnızca 2021'de 247 milyon doları aşan tutar ile gelirin çoğunun Amerika tarafından elde edildiğinin altı çiziliyor. Günümüzde, tüketiciler mobilyalarını geçmişe göre daha sık değiştirmesi, dairelerinde rahat olma ihtiyacı}yla birleşen estetik nedenler ve çevrimiçi alışverişin benimsenmesi, sürekli büyümeye katkıda bulunan önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor.

AB ÜLKELERİ, MOBİLYA İHRACATININ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Mobilya Sektör Raporu verilerine göre, 47 milyar dolara yaklaşan mobilya dış ticaret açığı ile ABD, 70 milyar doları aşan ihracatı ile AB ve yaklaşık 56 milyar doları aşan mobilya dış ticaret fazlası ile Çin sektörün önemli aktörleri... Dünya mobilya ihracatının üçte biri Çin üstleniyor. Birçok AB ülkesinde, rekabetçi bir konuma sahip olan mobilya imalatı, temel bir endüstri... Zira Almanya, Polonya ve İtalya; Çin'in ardından en büyük 3 ihracatçı. Fransa, Danimarka, Belçika, İsveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere ve Hollanda ise diğer önemli mobilya ihracatçısı ülkeler...

TÜRKİYE'NİN MOBİLYA İTHALATI YAPTIĞI ÜLKELERİN BAŞINDA AB ÜLKELERİ VE ÇİN GELİYOR

Ticaret Bakanlığı verileri ışığında, Türkiye'nin dünya mobilya ihracatındaki payı 2019 yılı itibariyle yüzde 1,57'... Mobilya ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde, 2020 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğu görülüyor. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2020'de yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Sektörce yapılan ihracatın üçte biri AB'ye ve ithalatın yarıdan fazlası AB'den yapılıyor. Türkiye'nin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri ve Çin geliyor. 2020 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülke ise 69 milyon dolar ile Çin. Çin'i 57 milyon dolarlık mobilya ithalatı ile Polonya takip ediyor. Mobilya ithalatımızda öne çıkan diğer ülkeler arasında, İtalya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan bulunuyor.

2020 YILINDA 3 MİLYAR 422 MİLYON DOLAR İHRACAT GELİRİNE ULAŞILDI

Türk mobilya sektörü, pandemi nedeniyle zorlu bir yıl geçirmesine karşın, 2020 yılında 3 milyar 422 milyon dolar ihracat gelirine ulaştı ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 12'lik bir artış gerçekleştirmiş oldu. Ülkemiz, pandemi sürecinde Çin'den kayan talebi karşılamak noktasında oldukça başarılı bir performans sergiledi. Lojistik alanında önemli fırsatlara sahip olan ülkemizde sektörün gelişmesi için Türkiye'nin tasarım alanında öne çıkması ve ihracattaki yerini güçlendirmesi önem taşıyor. Sektörün, dünya mobilya pazarındaki yerini sağlamlaştırması adına 5 konuya yatırım yapması gerekiyor:

-Marka algısını yükseltmek ve bu sayede pazarlama alanı oluşturmak

-Fuarlara katılımı artırmak

-Üniversite iş birliğini sağlamak ve kalifiye iş gücü alanında çalışmalar yapmak

-Katma değer sağlayan yarı mamul malzeme üretimi için teşvik sağlamak, bu konuda Ar-Ge yapan firmaları desteklemek

-Genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahip Türk mobilya endüstrisinde, orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak

YENİ TÜKETİCİNİN E-GERÇEKLİĞİ

Genç nesilden gelen önemli talep nedeniyle, sektörün kilit oyuncuları hem ürün çeşitlerinde hem de pazarlama stratejilerinde yeni teklifler sunmaya başlıyor. KPMG verilerine göre, müşterilerin yüzde 45'i, dijitalin gelecekte markalarla iletişim kurmada ana yolları olacağını belirtiyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN 6'NCI ÇEVRİMİÇİ PAZAR

Ev mobilyası e-ticareti, en hızlı büyüyen 6'ncı çevrimiçi pazar olarak yerini sağlamlaştırıyor. Statista verileri; 2018 yılında, mobilya ve ev aletleri e-ticaret pazarının toplam gelirinin dünya çapında 258 milyar dolarken; pazar büyüklüğünün 2022'de 394 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR