TARIM 4.0
14 Nisan 2021 17:11
Sumer Tömek Bayındır

Sumer Tömek Bayındır: Kolektif çalışma sistemi benimsenmeli

TETA Teknik Tarım Genel Müdürü ve Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Başkanı Sumer Tömek Bayındır "Türkiye bölgeleri ve çiftliklerin tiplerini ve ihtiyaçlarını belirleyen bir çalışma yapılmalı ve çiftliklerin rekabet edebilirliği, çevresel idarenin faydaları ve tarım teknolojilerinin nerede ve hangi koşullar da uygulanabileceğini gösterilmeli" dedi.

Sumer Tömek Bayındır: Kolektif çalışma sistemi benimsenmeli

Bağcılıktaki akıllı uygulamalar gibi görüntü işleme ve robotik yöntemlerine yönelik yeni ürünler geliştirilmeli. Denemelerin yapılması için gereken süre verilmeli, bunun için kaynaklar; kamu-özel sektör-üniversite iş birliği ile sağlanmalı. Devlet ve bakanlık eliyle Çiftlik Danışma Hizmetleri ve Tarımsal Üretim ve Sürdürülebilirlik üzerine bilgi ve uzmanlıkların paylaşımına ortam oluşturulmalı, gerçek uzmanlar bulunmalı. Eğitim ve uygulama alanında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAGEM Birimi, ülkeye yayılmış enstitüleri aracılığı ile çok önemli bir kaynak sunuyor. TAGEM Ar-Ge destekleri ve Ankara Üniversitesi proje yönetim desteği ile TETA tarafından geliştirilen Sütliman Gezen Hibrit Sağımcı, küçükbaş sütünü en ileri teknik ve teknolojide tamamen güneş enerjisi ile sağıp soğutan sistem, günde 1000 küçükbaşa hizmet veriyor. Bu tip kolektif çalışmalar hızla benimsenmeli ve yaygınlaşmalı. Türkiye bölgeleri ve çiftliklerin tiplerini ve ihtiyaçlarını belirleyen bir çalışma yapılmalı ve çiftliklerin rekabet edebilirliği, çevresel idarenin faydaları ve tarım teknolojilerinin nerede ve hangi koşullar da uygulanabileceğini gösterilmeli. Hassas tarım uygulamaları için ücretsiz ve doğru veri ürünlerine erişim sağlanmalı. Uydu verileri ve uzaktan algılama programlarından araştırmacılar ve hatta öğrenciler yararlandırılmalı.

EN ÇOK OKUNANLAR