SEKTÖRLER
30 Mayıs 2021 14:01

Finansmana erişim kolaylaştırılmalı

PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, küresel boyutta yaşanan arz şokuna bağlı olarak yüksek seyreden plastik hammadde fiyatlarının sektöre etkisini değerlendirdi.

Finansmana erişim kolaylaştırılmalı

Gülsün "Mart ayı itibariyle Avrupa'da kurulu petrokimya tesislerinden 38'inin üretimlerini kısması ya da tamamen durdurması, bu ülkelerden yapılan ithalatın yavaşlamasına sebep oldu. Bunun yanı sıra uzun süredir devam eden tedarik zincirinin bozulmasına bağlı olarak Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalat bedellerinin konteyner başına 8-10 bin dolar bandına çıkmış olması, bu bölgeden ithal edilen hammaddelerin de rekabetçi bir fiyata sahip olmasını engelliyor. Bu sorunlar sebebiyle kâr marjı hızla eriyen ve işletme maliyetleri artan sektörümüzün hammaddeye ve finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılması gerekiyor" dedi.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER KALDIRILMALI

Ülkemiz plastik sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddenin yaklaşık olarak yüzde 15'inin yurt içinde üretildiğini, kalan yüzde 85'lik kısmın ise ithalat kanalıyla temin edildiğini belirten Gülsün, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeye erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması gerekiyor. AB ile yaptığımız Gümrük Birliği anlaşması sebebiyle üçüncü ülkelerden yapılan hammadde ithalatına uyguladığımız gümrük vergilerini sıfırlama şansımız ne yazık ki yok. Benzer şekilde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sürecinden geçerek onaylanmış olan anti-damping önlemlerinin de askıya alınması çok mümkün gözükmüyor. Öte yandan, ABD'nin Türk çeliğine uyguladığı ilave gümrük vergisine mütekabiliyet çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz ek mali yükümlülükler hızla uygulamadan kaldırılabilir. Söz konusu ek mali yükümlülüklerin kaldırılması, tüm ürün gruplarında bir rahatlama sağlamayacak olsa da özellikle fiyatı en fazla artan ürünlerin başında gelen polivinil klorür (PVC) grubu fiyatlarında yüzde 25 oranında gevşeme sağlayacaktır. Sonraki süreçlerde de önümüze gelebilecek olası ek mali yükümlülük uygulamalarında sanayi tesislerimiz tarafından kullanılan hammaddelerin uygulamaya dahil edilmemesine özen gösterilmelidir" dedi.

Sözlerine devam eden Selçuk Gülsün, "Plastik sanayisindeki en önemli maliyet kalemi olan hammaddede meydana gelen bu hızlı artış, işletmelerin kâr marjlarının hızla erimesine neden olmuştur. Zira üretici, maliyet artışını fiyatlara yansıtamamaktadır. Özellikle plastik sektörü gibi 30'dan fazla sektöre ara girdi sağlayan stratejik öneme haiz sektörlerde meydana gelen maliyet artışları tüm imalat sanayisinin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Kâr marjlarının erimesinin yanı sıra işletmelerin karşılaştığı bir diğer önemli sorun ise hızla artmış olan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanamamasıdır. Bu süreçte sektörümüzün finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması, olası üretim kayıplarının yaşanmasının önüne geçecektir" yorumunda bulundu.

ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Kısa vadede sektörün nefes almasını sağlayacak her türlü adımı desteklediklerinin altını çizen Gülsün, "Sektörümüzün yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak orta ve uzun vadeli hedefler konusunda da kararlı adımlar atılmalı. Bu kapsamda çalışmaları devam eden petrokimya tesislerinin tamamlanması ve bunlara yenilerinin eklenmesi, gerek hammadde ithalatı gerekse ihracat maliyetlerini azaltacak lojistik hatların kurulması, sektörümüzün sermaye ve insan kaynağı yapısını geliştirecek stratejiler geliştirilmesi sektörümüze ve ülkemize büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR